PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Protecció de dades personals (Informació addicional)
Textos Legals Versió 2 12-2018

3.0 Informació Addicional (general)

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)

Responsable del tractament

Identificació i contacte del Responsable de Tractament

SOCIETAT EXPLOTADORA DEL CAMP DE NEU ORDINO ARCALÍS, SOCIETAT ANÒNIMA (SECNOA, SA)
Edf. l'Hortell - Arcalís
AD300 ORDINO (Principat d’Andorra)
NRT A075524C
+376 739 600

Contacte del DPD:

dpdarcalis@vallnord.com

Finalitats del tractament

Descripció del tractament

Les finalitats del tractament resten identificades en les clàusules de consentiment a peu de cada formulari.

Termini de conservació

Atenent al principi de limitació, les dades seran tractades de forma explícita i legítima.
La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent.
Podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.

Destinataris

Destinatari de la cessió

SAETDE, S.A.
C/ Prat de la Creu 59, 5 Pis Esc. B
AD500 ANDORRA LA VELLA (Principat d’Andorra)
NRT A700071W
E-mail dpd.saetde@grandvalira.com

Finalitat de la cessió

Trametre informació sobre les activitats, productes i serveis, fins i tot per mitjans electrònics.

Legitimació de la cessió

Base jurídica del tractament:
Interès legítim
Consentiment de l’interessat
Obligació legal
Interès públic

Moviments internacionals de dades

S’efectuaran dins el context de les ofertes d’activitats, productes i serveis.

Transferència internacional

S’efectuaran dins el context de les ofertes d’activitats, productes i serveis.

Encarregats de tractament

Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.

Drets de les persones interessades

Quins drets te?

Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació sobre el tractament de les seves dades.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar-ne la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas a sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per les que varen ser recollides.
En determinats casos, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions.
En determinats casos i per motius particulars, podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

Com pot exercitar-los?

Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit a l'adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a dpdarcalis@vallnord.com. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita que sigui satisfet i, al seu torn haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificat equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també un document que acrediti la representació i document identificat del mateix.
Si vol disposar d'un model per a això podrà utilitzar un model oficial de l’APDA: https://www.apda.ad/

Possibilitat de reclamar davant de l’APDA

Així mateix l’informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets o la forma d'exercir-los podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pot dirigir-se a l’APDA: http://www.apda.ad/ Tel. (+376) 808 115. Carrer Doctor Vilanova, 15-17 (planta-5) -Edifici del Consell General- AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra).