Condiciones generales

Condicions generals de venda de reserves

La informació detallada pertany a VALLNORD SA (d’ara endavant, Vallnord), amb domicili social a Av. el Través, 2, Ed. Casa Ferré, 1r 2a - AD400 La Massana, Principat d’Andorra, amb Número de Registre Tributari A706613R.
 
Vallnord actua com a organitzador de diferents programes combinats d’estades amb allotjament i serveis d’estació, a més d’altres serveis que ofereix Vallnord Pal Arinsal i Vallnord Ordino Arcalís entre d’altres proveïdors del país.
 
Ús del web
 
El client està autoritzat a utilitzar aquest lloc web amb l’única finalitat de realitzar consultes o reserves legítimes, amb el seu compromís consegüent de no efectuar reserves especulatives, falses o fraudulentes, (ni reserves anticipades a la demanda). Així mateix, el client es compromet a proporcionar a www.vallnord.com informació de contacte correcta i precisa, com el correu electrònic, i consent, en cas que sigui necessari, que Vallnord la pugui utilitzar com a forma de contacte.
 
Acceptació de les condicions
 
El fet de visitar i utilitzar aquest web implica l’acceptació expressa, per part del consumidor, de totes i cadascuna de les condicions generals, que es consideren automàticament incorporades al contracte, al qual no cal transcriure-les de manera individualitzada, i que completen i desenvolupen la legislació específica aplicable sense contravenir-hi.
 
Ús de la informació de contacte del client
 
El client, titular de la reserva, garanteix que és major de 18 anys i que està legalment capacitat per a utilitzar el web i contreure obligacions legals.
 
El client garanteix que qualsevol dada personal facilitada durant el procés de reserva és correcta i que accepta la responsabilitat financera per qualsevol operació realitzada amb el seu nom o el seu compte.
Amb aquestes condicions generals, el client autoritza Vallnord a incloure totes les dades personals facilitades en relació amb una reserva, tant les seves com les de les persones esmentades en la reserva, a la base de dades confidencial de Vallnord per a futures comunicacions, d’acord amb el que disposa la Llei 15/2003, de 18 de desembre de 2003, de protecció de dades personals. Si el client vol consultar-les, rectificar-les, suprimir-les o oposar-se a la seva utilització, ho ha de comunicar al Registre d’Inscripció de Dades Personals del Principat d’Andorra.
 
Productes
 
Els productes que es poden contractar dins del lloc web es poden reservar de manera individualitzada o combinada com a paquet de serveis.
 
Hotels
 
Vallnord actua únicament com a promotor de proveïdors d’allotjament i com a agent de reserves en nom de l’usuari, de manera que no es pot considerar responsable de cap incidència o irregularitat derivada, directament o indirectament, de la prestació dels serveis per part de l’hotel o d’altres proveïdors que comercialitzen els seus allotjaments, serveis i productes a través del web de Vallnord, que queda exempt de qualsevol responsabilitat contractual, extracontractual o de qualsevol altra mena.
 
S’entén com a proveïdors d’allotjament o de serveis diversos els proveïdors o propietaris que apareixen al web, i inclouen totes les instal·lacions i serveis oferts en aquest web, que Vallnord reserva en nom de l’usuari. La informació de l’hotel esmentat ha estat facilitada pel proveïdor de l’allotjament.
 
Classificació per estrelles i qualitat de l’allotjament
 
La classificació per estrelles és la pròpia de la destinació i s’ajusta a la normativa vigent a l’àrea. Serveix merament de descripció general i pot no aplicar-se en tots els casos. El tipus d’habitacions que proporcioni un hotel (per exemple, individual, doble o de matrimoni) pot variar. És responsabilitat del client comprovar el tipus d’allotjament i els serveis proporcionats per cada hotel o agent partner. És responsabilitat de l’agent partner oferir detalls sobre els hotels, els serveis o els paquets que poden reservar-se a través seu.
El client accepta que Vallnord no ha dut a terme controls de qualitat dels establiments oferts al web i que no es responsabilitza de la idoneïtat de l’allotjament o dels serveis proporcionats. La inclusió d’allotjaments al web no implica en cap cas la recomanació o l’aval de Vallnord. Vallnord renuncia a qualsevol responsabilitat per qualsevol inexactitud relativa als allotjaments i als serveis oferts al web)
 
Serveis d’estació
 
Vallnord compta amb els drets de comercialització als dominis esquiables de Les Valls del Nord SA (Pal Arinsal i Ordino Arcalís), gaudint de les autoritzacions necessàries per a la venta en aquest web.
 
Els serveis propis que Vallnord ofereix són forfet, classes d’esquí, activitats derivades, serveis de restauració i altres serveis oferts dins dels dominis esquiables de Vallnord Pal Arinsal i Vallnord Ordino Arcalís.
 
Altres serveis
 
Vallnord actua únicament com a promotor de proveïdors de serveis i com a agent de reserves en nom de l’usuari, de manera que no es pot considerar responsable de la prestació dels serveis per part dels proveïdors i prestadors que comercialitzen els seus serveis i productes a través del web. Vallnord queda exempt de qualsevol responsabilitat contractual, extracontractual o de qualsevol altra mena.
 
Inscripció, reserva i pagaments
 
En el moment d’efectuar la reserva s’ha de dipositar el 100 % de l’import total; la reserva només es considera ferma quan s’efectua aquest pagament. En cas contrari, queda anul·lada automàticament i s’apliquen les condicions descrites a l’apartat d’anul·lacions.
 
El client ha d’imprimir automàticament, la documentació corresponent (els bons) en completar el 100 % del pagament. La reserva també es pot realitzar mitjançant el correu electrònic reserves@vallnord.com. Els pagaments es poden efectuar amb targeta de crèdit (Visa i Mastercard) o Paypal.
 
La reserva inclou els serveis que s’especifiquen en la confirmació de reserva. És obligatori llegir correctament tota la informació de l’hotel, ja que pot contenir suplements i serveis extres amb recàrrec que l’usuari ha d’abonar directament a l’establiment, dels quals Vallnord queda exempt de qualsevol responsabilitat contractual, extracontractual o de qualsevol altra mena.
 
Confirmació
 
Un cop el client hagi realitzat el pagament total de la reserva tal com s’ha indicat prèviament, en rebrà automàticament la confirmació. Aquesta confirmació constitueix la base del contracte per a la reserva: el client reconeix que és la seva responsabilitat imprimir, comprovar la confirmació, i assegurar-se que tots els detalls que contingui siguin correctes, ja que els serveis només es poden proporcionar d’acord amb els detalls que s’hi especifiquen.
 
Firma manuscrita
 
A causa de les característiques especials de la contractació a distància, el client reconeix la impossibilitat de signar la carta de pagament, entesa com el document mitjançant el qual dóna habitualment la conformitat a la transacció. És per això que renuncia a la seva firma per a tota transacció electrònica generada com a conseqüència de la reserva a través del web. La persona que completi el formulari de reserva de la pàgina ha d’estar autoritzada a fer-ho en nom de tots els components del grup amb qui viatjarà i ha de confirmar que les persones que formen part del grup accepten les condicions de la reserva. A més, la persona esmentada és responsable del cost total de la reserva, incloent-hi les comissions de cancel·lació o modificació. Així mateix, la persona esmentada ha d’informar els altres membres del grup dels detalls de la confirmació i de qualsevol altra informació pertinent.
 
Assegurança d’esquí
 
En cas de no tenir contractada cap assegurança, s’aconsella contractar l’assegurança d’esquí, que en cap cas actua com a assegurança de viatge. L’assegurança d’esquí cobreix únicament i exclusivament danys personals i a tercers ocasionats en la pràctica de l’esquí a les pistes entre les 9:00h i les 17:00. Es recomana consultar-ne la cobertura a www.creditassegurances.ad.
L’assegurança d’esquí es pot contractar directament a les taquilles de l’estació, presentant el forfet, abans d’utilitzar qualsevol remuntador.
 
Cancel·lacions
 
Per a qualsevol dubte o cancel·lació, es pot contactar directament amb la Central de Reserves de Vallnord (+376 737 017).
 
Si el client modifica o cancel·la la reserva, hi pot haver càrrecs del proveïdor de l’allotjament o els serveis. En qualsevol cas, si cancel·la la seva reserva dins del període establert, no hi haurà càrrecs de cancel·lació. Cada proveïdor de serveis té la seva pròpia política de cancel·lació, que es detalla a la seva descripció al web.
 
Si no s’especifiquen els càrrecs esmentats en la descripció del servei, s’imputen els que es descriuen a continuació:

En cap cas s’efectua la devolució per serveis contractats i no utilitzats voluntàriament pel client.
 
Reclamacions
 
Les irregularitats o les deficiències que el client pugui trobar en els serveis contractats les ha de notificar directament al prestador del servei en qüestió mentre l’utilitzi i en gaudeixi, i ha d’oferir l’oportunitat suficient per a rectificar la situació des de l’inici.
 
En cas que no el satisfaci la solució aportada, el client ha de contactar per escrit amb la Central de Reserves de Vallnord, que no es fa responsable de cap dany o perjudici causat per accions, omissions o negligència de cap proveïdor o de tercers.
 
Precisió de la informació
 
El client reconeix i accepta que no es pot considerar Vallnord com a responsable de les imprecisions de la informació oferta pels proveïdors dels serveis.
 
El client també reconeix que els proveïdors de serveis oferts per Vallnord s’esforcen per mantenir actualitzada i precisa tota la informació que conté aquest lloc web.
 
En conseqüència, el client en queda informat i accepta que la informació i els preus que conté aquest lloc web estan subjectes a variacions i es faciliten exclusivament a títol informatiu.
 
Força major
 
Vallnord no es fa responsable de cap canvi, cancel·lació o modificació de la reserva, ni de pèrdues o danys ocasionats per l’incompliment, per part dels prestadors de serveis, de qualsevol de les obligacions respectives cap al client quan l’ incompliment esmentat sigui ocasionat per circumstàncies de força major. Aquestes circumstàncies inclouen, a títol enunciatiu però no limitador: guerres, revolucions, atemptats terroristes, tancaments de fronteres, epidèmies, catàstrofes naturals o qualsevol altra circumstància que pugui afectar greument ambdues parts, així com qualsevol altra circumstància imprevisible fora del control de Vallnord.
 
Legislació i jurisdicció
 
L’aplicació i la interpretació d’aquestes condicions generals es regeixen per la legislació vigent del Principat d’Andorra. En cas que pugui sorgir discrepància en la interpretació o l’execució d’alguna d’aquestes condicions, les parts, amb renúncia expressa al seu propi fur, si en tenen, se sotmeten a la jurisdicció i a la competència dels jutjats i tribunals andorrans.